Политика за поверителност

Този сайт е собственост и се администрира от „ДИМ 50“ ЕООД. Компанията ни събира лична информация в различни ситуации. Поради това, ние също много внимателно третираме цялата лична информация по конфиденциален и сигурен начин. В тази политика можете да прочетете повече за указанията как третираме личната информация, която събираме, когато използвате нашия уеб сайт, как да сключите споразумение с нас или да се свържете с нас в нашия уеб сайт, социални мрежи или имейл.

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, адрес, данни за контакт, както и здравословно състояние.

 

Кой е администраторът на данни? 

Съгласно приложимия закон за личните данни „ДИМ 50“ ЕООД се счита за администратор на лични данни във връзка с личната информация, която ни предоставяте чрез сайта и във връзка с дейността на Melissima Beauty Center.

По-долу ще намерите цялата необходима информация за връзка:

„ДИМ 50“ ЕООД, ЕИК 204927220, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, бул./ул. Владислав Варненчик № 121, вх. А, ет. 1, ап. 9

За да функционира правилно нашият сайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите услуги, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уеб страницата, без да Ви идентифицира като физическо лице: CMS плъгини, Google Web Master Tools, Facebook, Google My Business, Instagram. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

 

Лични данни, цели на обработка и приложение

Когато посещавате нашите уеб страници, уеб сървърите ни запаметяват стандартно името на Вашия интернет доставчик, IP-адреса, уеб страницата, от която ни посещавате, уеб страниците, които посещавате при нас, както и датата и продължителността на посещението. Използването на IP-адреса се ограничава до технически необходимия обем, съкращава се за целите на статистиката и по този начин се използва само анонимно. Данните не са свързани с персонални данни. Ние използваме бисквитки, за да разпознаваме преференциите на посетителите и съответно да структурираме оптимално нашите уеб страници. Отделният ползвател остава анонимен. Персонални данни се запаметяват само тогава, когато вие доброволно ни предоставите същите при предложените услуги.

Във връзка с осъществяването на нашите услуги за наши клиенти можем да обработваме и съхраняваме следните лични данни, доброволно предоставени от съответния клиент при започване или в течение на осъществяване на козметични и терапевтични процедури:

Три имена: за поддържане на лично досие на клиента, за счетоводни цели

ЕГН: за поддържане на лично досие на клиента, за счетоводни цели

Адрес: за връзка с клиента и изпращане на документация при необходимост

Телефон: за връзка с клиента

Имейл: за връзка с клиента

Фотоснимки: за проследяване етапите и ефекта при използваните процедури, поддържане на архив на дейностите

Личната информация, която третираме в „ДИМ 50“ ЕООД, е ограничена до това, което е необходимо за целите на обработката. Информацията се използва само за целта, за която е събрана въпросната информация.

Когато се свържете с нас, ние обработваме вашата лична информация, за да се справим с вашето запитване и да предоставим желаната консултация и медицинска услуга.

Информацията за съществуващи клиенти, бивши клиенти и лица, с които сме били в контакт, се съхранява до степента, в която се нуждаем от нея във връзка със спазването на договора, завършване на лечението и потребителските маркетинг профили.

Също така, записваме какво е било поведението ви на нашия уебсайт, включително и това, на което сте кликнали. Данните, които събираме за поведението ви в уебсайта, се свързват с информацията, която предоставяте, когато използвате услуга на нашия уебсайт. Правим това, за да оптимизираме уебсайта и маркетинга си, включително показването на подходящо съдържание на нашия уебсайт и медиите, които рекламираме, следващия път, когато посетите някоя от тези страници. Чрез свързването на данните гарантираме, че показваме подходящо съдържание на нашите или на други уебсайтове и платформи.

Личната информация се актуализира непрекъснато и редовно преглеждаме системите и имейлите си, за да преценим какво е подходящо за съхранение.

 

Колко дълго съхраняваме личните данни

“ДИМ 50“ ЕООД ще съхранява личните Ви данни за срока, необходим за изпълнение на първоначалните цели, за които са били събрани. Моля, имайте предвид, че в някои случаи може да се изисква или да е разрешен по закон по-дълъг период на съхранение на личните данни, или с цел “ДИМ 50“ ЕООД да може да преследва своите интереси, да спазва правни задължения, да прилага споразумения, или да разрешава евентуални спорове.

Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение на данни, включват:

  • Колко дълго време са необходими данните за предоставянето на нашите услуги, или за осъществяването нашата дейност или за завършването на терапията и/ или пакета от процедури;  
  • Имате ли клиентско досие при нас? В този случай ще съхраняваме данните Ви, докато толкова дълго, колкото е необходимо, за да завършим предвидените процедури и 10 години след завършване на последната процедура?
  • Задължени ли сме по закон, по договор или по подобен начин да съхраняваме данните Ви? Примерите могат да включват задължителни закони за съхранение на данни за съответната юрисдикция, правителствени разпоредби за съхранение на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да се съхраняват за целите на договор или съдебен процес.

 

Как се защитават личните данни

„ДИМ 50“ ЕООД спазва стриктни процедури за сигурност при съхранението и разкриването на информация, която сте ни предоставили, с цел предотвратяване на неразрешен достъп, загуба или унищожаване на Вашите лични данни. Те може да включват:

  • Физически предпазни мерки, включително заключени врати и шкафове с папки, контролиран достъп до нашите съоръжения и сигурно унищожаване на носители, съдържащи Вашите лични данни;
  • Технологични предпазни мерки, като използване на антивирусен софтуер и софтуер за защита на крайни точки, както и мониторинг на нашите системи и центрове за данни, за да се гарантира, че те отговарят на нашите политики за сигурност.
  • Организационни предпазни мерки, като програми за обучение и повишаване на осведомеността относно сигурността и неприкосновеността на личните данни, за да сте сигурни, че служителите разбират значението и начините, по които трябва да защитават Вашите лични данни.

 

Право на информация

Вие имате право на безплатна информация за съхраняваните данни, както и при необходимост и право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни.

За да получите съответната информация, моля, изпратете ни  имейл на office@melissima.bg

В сайта ни може да намерите и заявление за достъп до лични данни.

 

Въпроси
Ако имате въпроси относно обработката на лична информация в Beauty Center Melissima, винаги можете да се свържете с нас на контактите, посочени на https://melissima.bg