Giveaway

Официални правила и условия за участие в Giveaway Игра, провеждана от Beauty Center Melissima

 

  1. Организатор на Играта

Играта се организира и провежда от Beauty Center Melissima, ул. Генерал Колев 104, гр. Варна.

 

  1. Територия на провеждане на Играта

Играта се провежда на територията на Република България.

 

  1. Правила за участие

В тази Игра има право да участва всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители от салона на Beauty Center Melissima и техните семейства /деца и родители/. Не се допуска участието от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба.

Всяко участие е индивидуално и всеки, който отговаря на условията, според правилата, се смята за участник. Правилата в Играта са задължителни и еднакви за всички участници.

 

  1. Период на Играта

Играта ще се проведе от 07.04.2023г. до 18.04.2023г. Като победителят ще бъде обявен на 18.04.2023г. в Instagram и Facebook страниците на Beauty Center Melissima.

 

  1. Механизъм на Играта

Участието в Играта е обвързано с услуга, предлаган от Възложителя.

Всеки желаещ да участва в Играта трябва предварително да се запознае с официалните правила и условия за участие, които може да намерите на уеб сайта на Beauty Center Melissima.

За целите на Играта ще бъдe публикуванa публикация в Instagram профила на @beauty.center.melissima, в който ще се съдържа механизма на играта.

Механизмът на Играта е участниците да последват @beauty.center.melissima в Instagram, да харесат публикацията и да отбележат в коментар под публикацията свой приятел.

Потребителите публикували коментар след изтичане на срока за Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

 

  1. Награда

Наградата е процедура Venus Legacy тяло – корем или бедра, стойността на която се поема от Beauty Center Melissima.

 

  1. Процедура за получаване на наградата

Наградата ще бъде предоставена на участник, който е изтеглен на случаен принцип (томбола) и отговаря на всички правила на Играта.

1 печеливш участник ще бъде изтеглен на случаен принцип чрез томбола, която ще се състои на 18.04.2023. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Стори (Story) в Instagram профила на @beauty.center.melissima, както и като публикация в Instagram профила на @beauty.center.melissima и публикация във Facebook профила Beauty Center Melissima.

За да получи наградата, печелившият ще трябва да запази час за процедурата в удобно за него време до месец след обявяване на наградата.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани само и единствено за целите на Играта, за индентифициране на победителя при предоставянето на спечелената от него награда.

Организаторът си запазвва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им в Instagram профила на Beauty Center Melissima @beauty.center.melissima.

Организаторът не носи отговорност спрямо печелившия, за невалидни предоставени данни.

НЕ СЕ ДОПУСКА предоставянето, преотстъпването и продаването на спечелената награда на трети лица.

НЕ СЕ ДОПУСКА замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

 

  1. Публичност

С участието в Играта, участниците се съгласяват, в случай че спечелят наградата, техните имена да бъдат публикувани като коментар в публикацията и/или в социалните мрежи на Beauty Center Melissima под формата както на стори, така и на публикация.

 

  1. Лични данни

Личните данни, които Организаторът събира за целите на предоставянето на наградата са: име, фамилия, телефон, имейл адрес, предоставени от победителя под формата на имейл или съобщение. Съставя се списък с имената с цел определяне на печелившия участник. Организаторът няма да използва личните данни на участниците за други цели, освен избиране на победителя в играта и предоставяне на наградата.

В случай че печелившият участник откаже да предостави необходимите лични данни за получаване на наградата в срок до 3 дни след спечелването на наградата, то Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната награда и да я предостави на друг участник.

 

  1. Прекратяване на играта

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай че има масово нарушаване на правилата, злоупотреба, непредвидени обстоятелства или други обективни причини. В случай на злоупотреба, непристойно поведение или неспазване на правилата, Организаторът има правото да дисквалифицира участника.

Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите правила.

ТАЗИ ТОМБОЛА НЕ СЕ АДМИНИСТРИРА, ПОДПОМАГА ИЛИ СПОНСОРИРА ОТ INSTAGRAM ПО НИКАКЪВ НАЧИН.